OSHW Środowisko historyków wojskowości od dawna wskazywało na potrzebę stworzenia nowoczesnej platformy wymiany poglądów oraz promocji prowadzonych badań. Postęp technologiczny dający niemal nieograniczone możliwości w zakresie docierania z informacjami do ludzi powoduje, że potrzeba jedynie chęci. Tych z pewnością wiele mieli Twórcy Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Wojskowości – prof. Dariusz Nawrot, dr Michał Norbert Faszcza oraz dr Dawid Madziar. Stowarzyszenie Historyków Wojskowości inicjatywę powyższą uznaje nie tylko za niezwykle cenną, ale – w porozumieniu z Twórcami Seminarium – przyłącza się do niej. Zgodnie z założeniami, każdego miesiąca zorganizowane zostanie minimum jedno spotkanie w formule on-line, dotyczące różnorodnych aspektów związanych z problematyką militarną. Założeniem Seminarium jest to, aby nie ograniczać się do konkretnej epoki bądź ujęcia: przestrzeń do prezentacji wyników badań jest otwarta dla osób reprezentujących różne dyscypliny naukowe i koncentrującym się na dowolnej epoce. Informacje o kolejnych wystąpieniach będą przekazywane zarówno na stronie internetowej SHW, jak i na profilu facebookowym Stowarzyszenia. Seminarium także prowadzi swój profil facebookowy z którym można się zapoznać za pośrednictwem profilu Stowarzyszenia.
dr Dominika Rychel Mantur

26 marca 2024 r. o godz. 18:00 na pierwszym spotkaniu zorganizowanym w ramach Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Wojskowości wystąpi dr Dominika Rychel-Mantur (Uniwersytet Śląski w Katowicach) z referatem pt. „Władze Księstwa Warszawskiego wobec potrzeb Wojska Polskiego – przypadek pożyczki krajowej z 1808 r.”.

Dr Dominika Rychel-Mantur pracuje na stanowisku adiunktki w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na badaniach nad elitą polityczną ziem polskich przełomu XVIII i XIX w., a także nad finansami Księstwa Warszawskiego. W 2023 r. została laureatką konkursu NCN Miniatura 7, realizując projekt badawczy „Wydatki na potrzeby Wojska Polskiego a stan skarbu Księstwa Warszawskiego w latach 1809–1812”.

Link umożliwiający przyłączenie się do spotkania zostanie przekazany wkrótce.